WARSZTATY

WARSZTATY INTEGRALNEGO ROZWOJU

Współczesne dzieci są ofiarami niechcianego i niezamierzonego stresu. Stresu zrodzonego z szybkich, dezorientujących zmian społecznych i stale rosnących wymagań

Dawid Elkin

Co możemy zrobić my rodzice, aby niwelować negatywne skutki takiego stresu, będącego wynikiem coraz szybszego stylu naszego życia?

Powinniśmy starać się spędzać z naszymi dziećmi jak najwięcej czasu, wykorzystywać go efektywnie i być z nimi „obecnym” – tak naprawdę.

Co to oznacza?

Przede wszystkim oznacza to osobiste zaangażowanie we wspólną aktywność razem z dzieckiem.

Dlatego warto skorzystać z warsztatów, które dają nam możliwość aktywnego udziału w zajęciach!

Warsztaty Integralnego Rozwoju stanowią z całą pewnością grupę zajęć, która całościowo i kompleksowo wpływa na harmonijny rozwój dziecka.

Dlaczego?

Ponieważ wyzwalają ruch, rozumiany jako mechanizm napędzający rozwój.

To wyjątkowe warsztaty, które integrują wiele elementów wpływających na wszechstronny rozwój dziecka:

1. Po pierwsze są to warsztaty dla rodziców z dziećmi. Tym samym zostaje zaspokojona podstawowa potrzeba dziecka jaką jest poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie wspólne działanie stwarza okazję do umacniania relacji rodzic-dziecko i przekazywania wzorców postaw a więc uruchamia proces modelowania;

2. Na warsztatach uwzględniliśmy również ćwiczenia oddechowe, które zostały zaczerpnięte z jogi dla dzieci. Ćwiczenia te zwiększają wydolność organizmu, dotleniają mozg dziecka, poprawiają koncentracje oraz pomagają wyciszyć i uspokoić dziecko pod koniec zajęć.

3. Charakter zabaw otwiera dziecko na muzykalność i muzykowanie poprzez kontakt z nowymi dźwiękami, instrumentami, zabawami kształtującymi poczucie rytmu;

4. Dominujący na zajęciach RUCH ze szczególnym uwzględnieniem ruchu naprzemiennego, uruchamiający motorykę i angażujący układ wzrok-ruch będzie wpływał na potencjał intelektualny dziecka;

5. Poprzez powtarzalność zajęć, wykorzystanie ćwiczeń z tekstem i elementów choreografii wspomagane będą procesy związane z rozwojem pamięci

6. Możliwość współdziałania w małym i dużym zespole pozwoli rozwijać inteligencję emocjonalną a konkretnie – interpersonalną.

Gra na instrumencie, oprócz zaangażowania motorycznego, aktywizuje emocje, których obecność oprócz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, odgrywa również istotną rolę przy niwelowaniu stresu.

Spontaniczne zabawy dzieci pełne są różnych form rytmicznego ruchu naprzemiennego.
Warto więc szukać zajęć, które poprzez swoją formułę, sprzyjają naturalnym mechanizmom rozwoju, umożliwiając doskonalenie procesów integracji bodźców. Integracji rozumianej jako dążenie do spójnej pracy całego organizmu w obrębie systemu, jakim jest każdy mały i duży człowiek.

Autor: Aneta Putek-Pałuszyńska

Nauczyciel dyplomowany. Od ośmiu lat pracuje metodą Marii Montessori, Trener-wykładowca systemu Edukacja przez ruch; współzałożycielka Koła Trenerów Kinezjologicznego Systemu Edukacja przez ruch przy Oddziale Łódzkim Polskiego Centrum Origami.

Media o warsztatach integralnego rozwoju:

www.parenting.pl

www.czasdzieci.pl

www.dzieckowwarszawie.pl

Zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani o możliwości zapisów na cykl warsztatów w roku 2014.